Công suất - Power amplifier:

ARF A700S
ARF A700S

ARF A700S

Âm ly 3 in 1 A700S
ARF A800S
ARF A800S

ARF A800S

Âm ly 3 in 1 model ARF A800S
Đẩy công suất 2 kênh ARF P2.12
ARF P2.12

Đẩy công suất 2 kênh ARF P2.12

ARF _P Series Power Amplifier: Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.
Đẩy công suất 2 kênh ARF P2800
ARF P2800

Đẩy công suất 2 kênh ARF P2800

Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.
Đẩy công suất 2 kênh ARF P450
ARF P450

Đẩy công suất 2 kênh ARF P450

ARF _P Series Power Amplifier: Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.
Đẩy công suất 2 kênh ARF P500
ARF P500

Đẩy công suất 2 kênh ARF P500

Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.
Đẩy công suất 2 kênh ARF P600
ARF P600

Đẩy công suất 2 kênh ARF P600

Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.
Đẩy công suất 4 kênh ARF P4800
ARF P4800

Đẩy công suất 4 kênh ARF P4800

ARF _P Series Power Amplifier: Bộ khuếch đại công suất dòng P series là bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp được phát triển để theo đuổi âm thanh xuất sắc chất lượng với áp lực cao.