Mic - Micro:

Microphone AR AK450
AK450

Microphone AR AK450

Micro AR được thiết kế đa năng dựa trên những công nghệ tiên tiến và vật liệu cao cấp,  thích hợp sử dụng cho KTV chuyên nghiệp, lễ hội ngoài trời, các diễn giả, nhạc công…
Microphone AR AK600
AK600

Microphone AR AK600

Micro AR được thiết kế đa năng dựa trên những công nghệ tiên tiến và vật liệu cao cấp,  thích hợp sử dụng cho KTV chuyên nghiệp, lễ hội ngoài trời, các diễn giả, nhạc công…